Tuesday 24 April 2012

Frank Odoi – great artist and friend - passed away


This is how we remember Frank, here surrounded by kids at his exhibition in Helsinki Comics festival.
Sad news from Nairobi reached us today. Cartoonist Frank Odoi, friend and colleague, and one of the sharpest brushes in Africa, died on Saturday, April 21, in a bus accident. He was 64 years old. He is survived by his wife Carol and two daughters. Our thoughts and sympathies go to them as well as to his colleagues and workmates, Gado, Maddo and Kham.

 
We go back with Frank more than 20 years. He worked with us in several comics workshops (Tanzania, Mozambique, South Africa, Ethiopia, and Finland). We also had many joint book and exhibition projects over the years.

 
Frank visited Finland five times, and we are especially grateful that he could make it to the Helsinki Comics Festival in 2011.

Rest in Peace, Frank!
World Comics Finland team

Friday 20 April 2012

Joensuulaisnuoret piirsivät sarjakuvia vaikuttamisesta

(Summary in English below)

Anu Seppä, luokka 8A
Joensuulaisilla yläkouluilla oli mahdollisuus tilata tänä keväänä oppitunneilleen Nuorten akatemian kouluvierailijoita. Maailman kuvat-työpajassa käsitellään globaaleja kehityskysymyksiä ja vaikuttamista. Tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan, kuinka maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten ilmastonmuutos ja köyhyys vaikuttavat ihmisten elämään meillä ja muualla. Samalla mietitään, miten suomalaisnuoret voivat itse vaikuttaa näihin asioihin. Aiheen ymmärtämistä vahvistaa siitä toteutettava sarjakuva, joka viestii nuorten ajatuksia myös muille samanikäisille.

Työpajan alustukseen kuului karttatehtävä, jossa nuoret selvittivät, missä ilmastonmuutos ja köyhyys vaikuttavat eniten ihmisten elämään sekä missä maissa heidän vaatteensa oli valmistettu. Yhden ryhmän tytöt yllättyivät, kun lähes kaikki heidän vaatteensa oli tehty Bangladeshissa. Kävi ilmi, että ne olivat saman merkin valmistuttamia. Useissa sarjakuvissa puitiinkin tekstiiliteollisuuden epäkohtia Kaukoidässä. Muita suosittuja aiheita olivat mm. napajäätiköiden sulaminen, varainkeruu hyväntekeväisyyteen, nälkä ja saasteet. Sarjakuvan tekemisen kautta nuoret havahtuivat näkemään, kuinka maailmanlaajuiset ongelmat koskettavat heidän elämäänsä.

Monet nuoret kokivat, ettei työpajan teemoja ollut käsitelty tarpeeksi muilla oppitunneilla ja he olivat työpajasta innostuneita. Osaa aiheet eivät juuri kiinnostaneet, mutta sarjakuvan tekemisen avulla heillekin jäi varmasti jotain työpajasta mieleen. Usein nuorilla oli vaikeuksia pysyä aiheessa, ja sarjakuvia alettiin piirtää vaikkapa mopoista ja lemmikkieläimistä. Jotkut nuoret halusivat käsitellä sarjakuvan avulla myös rasismia ja omia ennakkoluulojaan. Välillä ohjaajat puuttuivat epäasiallisiin sarjakuviin.


Joensuussa järjestetyt kouluvierailut olivat 180-minuuttisia. Aika ei tuntunut riittävän millään ja monia nuoria harmitti, etteivät he saaneet sarjakuviaan valmiiksi pajan aikana. Opettajat tarjosivat kuitenkin mahdollisuuden jatkaa työskentelyä myöhemmin. Motivoijana toimi Joensuun kaupungin kirjastoon maaliskuussa tuleva näyttely, johon valittiin muutama sarjakuva kustakin työpajasta.

Maailman kuvat-työpaja on kouluille ilmainen ja kouluvierailijoita voi tilata Nuorten akatemiasta, http://www.nuortenakatemia.fi. Paja on suunniteltu yhteistyössä Eettisen kaupan puolesta ry:n, Changemaker:n, Maan ystävät ry:n ja Maailman sarjakuvat ry:n kanssa ja sen on rahoittanut Ulkoasiainministeriö.

Näyttely oli esillä Joensuun kaupunginkirjaston eteisaulassa 12.-24.3.2012

Sanna Hukkanen
Pielisjoen koulun 8 A-luokka käy läpi sarjakuviaan kouluvierailija Sana Hukkasen ohjaamana. Kuva  Niina Piispa.

Mikael Lindberg, luokka 8 A

Summary in English: This year, school children in Joensuu participated in workshops in which they made comics about global issues and how to influence them. These workshops are run by school visitors engaged by the Maailman kuvat (Images of the World) -project, organized by Nuorten Akatemia (Academy of the Youth).  The three main themes in the project are poverty, climate change, and global textile industry.  

The project is funded by the Ministry for Foreign Affairs from Development Educations Funds. World Comics Finland is one of the partners in the project, mainly by developing the comics workshop procedures and by training school visitors.

This posting was written by Sanna Hukkanen, who is one of the school visitors in the Joensuu area, and a member of World Comics Finland.


Thursday 19 April 2012

Campaign comics book


Still relevant!

The Ministry for Foreign Affairs of Finland published in 1999 the guide book "Comics with an attitude…" on how to use comics in development information work. It was written by Leif Packalen and Frank Odoi and it was directed to NGOs as a guide on how to produce comics in different campaigns. The book was very popular, and it was distributed free of charge by the Ministry (eight printings, 14000 copies).

We still get requests for the book, which is a hands-on guide and has a lot of interesting campaign comics samples from different parts of the world. The basic information in it is still valid and it is quoted frequently in various articles discussing the role of comics in development and human rights work. A recent example is Ellen and David Yamshon's  Comics Media in Conflict Resolution Programs:  ARE THEY EFFECTIVE IN PROMOTING AND SUSTAINING PEACE? (published in the Harward Negotiation Law Review. )
  
The book is out of print, but we still have a few hard copies if there is an organization that would need it. It is also available in electronic form in four chapters at the Ministry's website.  The links are below: